QHSE Beleid Ex-Machinery Explosion Proof Equipment B.V.

De directie van Ex-Machinery Explosion Proof Equipment B.V. te Ridderkerk ziet het als haar plicht om al haar activiteiten, producten en diensten te realiseren met goed opgeleid personeel en de best passende materialen, gereedschappen en middelen. En tenslotte te voldoen aan de gestelde en vanzelfsprekende eisen en wensen van opdrachtgevers en klanten.

Het beleid is erop gericht om medewerkers zo gezond en veilig mogelijk aan het werkproces te laten deelnemen, het algemene welzijn van medewerkers te bevorderen en het milieu zo min mogelijk te belasten. Het bovenstaande impliceert ook de veiligheid en gezondheid van derden. Vanzelfsprekend wordt aan gerelateerde wet- en regelgeving voldaan.

Het bestuur is zich er terdege van bewust dat hierbij niet alleen de belangen van werknemers en werkgevers, maar ook die van klanten worden gediend. Immers, de hierboven genoemde doelstellingen zorgen direct en indirect voor een efficiëntere organisatie, voorkomen materiële schade en lichamelijk letsel en verlagen de kosten. Het werven, opleiden en informeren van eigen medewerkers en het inkopen van hoogwaardige goederen van betrouwbare derden zorgen ervoor dat de kwaliteit van onze producten en diensten gewaarborgd is en verbeterd zal worden.

Enerzijds zal het bestuur initiatieven nemen om de kwaliteit, veiligheid, gezondheid en het milieu te verbeteren. Aan de andere kant zal het bestuur zijn werknemers vragen om deel te nemen aan deze zaken. Dit is een continu proces.

Alle medewerkers moeten de doelstellingen van het bestuur onderschrijven. Van alle medewerkers wordt verwacht dat ze hun taken uitvoeren volgens de QHSE-voorschriften van het bedrijf. Daarnaast wordt van iedereen verwacht dat ze collega’s waarschuwen die op een onveilige of ongezonde manier werken. Om dit continu te bewaken en te verbeteren is een QHSE-functionaris aangesteld.

Door incidentenregistratie en metingen probeert het bedrijf de klanttevredenheid continu te vergroten.

Het bestuur toetst jaarlijks het kwaliteits-, arbo- en milieubeleid tijdens de directiebeoordeling.

Om de continuïteit nu en in de toekomst te waarborgen, streven we ernaar onze onderneming te laten groeien door positieve resultaten te behouden.

Hiervoor is een zorgsysteem opgezet. Dit systeem wordt periodiek getoetst door externe, onafhankelijke gecertificeerde instellingen volgens de geldende normversies: NEN-EN-ISO 9001.

Samengesteld en geactualiseerd namens de directie, Ridderkerk,
20 augustus 2021

G.A. van Tienhoven, directeur