R410A vs R32 | Verschillen, uitfasering, vervangen R32 door R410A

R410A vs R32 | Verschillen, uitfasering, vervangen R32 door R410A

Explosiegevaar komt in veel industrieële sectoren voor, bijvoorbeeld in de olie & gas industrie of de farmaceutische industrie. Het is van het grootste belang om het gevaar te minimaliseren, vooral als het gaat om bijvoorbeeld schepen op zee of olie platformen.

Regeringen en overheden leggen zich steeds meer toe op het voorkomen van klimaatverandering. Ook hierbij spelen de verschillen tussen beide koudemiddelen een rol. Door het reguleren van chloorfluorkoolstofverbindingen (CFK’s) is de ozonlaag van onze planeet compleet hersteld.

In deze blog worden de voor- en nadelen van koudemiddelen R410A en R32 besproken, onder andere ook in het licht van ATEX en explosieveiligheid. De koudemiddelen worden vaak gebruikt in hedendaagse air conditioners. Deze systemen worden veel gebruikt in de industrie.

Geschiedenis van koudemiddelen

Mechanische koeling op basis van de dampcompressie koelcyclus is uitgevonden in 1834. De koudemiddelen die door de jaren heen gebruikt werden waren giftig, corrosief, vlambaar en intrinsiek gevaarlijk. Op deze manier zijn veel doden veroorzaakt, bijvoorbeeld door het lekken van ether, chloormethaan, ammonia en zwaveldioxide.

In 1913 werd de eerste elektrische koelkast voor huishoudelijk gebruik uitgevonden, het apparaat kostte twee maal zoveel als een auto. Alhoewel het apparaat relatief veilig was kon een enkele storing nog steeds leiden tot dodelijk gevaar. Een bijzonder griezelig verhaal in de krant over het verdwijnen van een heel gezin na een lekkage van de koelkast, gaf Albert Einstein en Leó Szilárd de inspiratie om een veiligere koelkast te ontwikkelen. Het best bekende design dat hieruit is voortgekomen maakte gebruik van ammoniak, butaan en water. Elektriciteit was niet nodig (niet alle huizen in 1920-1930 beschikten over elektriciteit), in plaats daarvan werd de koelkast aangedreven door een kleine vlam gedreven warmtebron.

In 1920 kwam Freon op de markt. Omdat dit gas niet dodelijk, giftig of brandbaar was, verving het bijna alle gevaarlijke substanties die voorafgaand werden gebruikt. Freon komt voor in talrijke variaties, waaronder R12, R131B, R22, R410A, R502 en R503. Veel van deze chemisch vergelijkbare koudemiddelen maken geen gebruik van de naam ‘Freon’.

Koudemiddelen en ozonafbrekendvermogen

Toen in 1984 het gat in de ozonlaag boven Antarctica werd ontdekt, werd duidelijk dat het elimineren van CFK’s van vitaal belang was om het leven op aarde te preserveren. De deadline hiervan werd geschat op 2065.

Om deze reden werd drie jaar later, in 1987, door 197 landen een overeenkomst getekend om zoveel mogelijk gebruik van CFK’s te elimineren. Haarlak, spuitverf en deodorant die gebruik maakten van CFK’s werden verboden. Evenals slecht ontwikkelde air conditioners in gebouwen en auto’s, ontvetters in de elektrotechnische industrie en industriële oplosmiddelen. Hieronder vielen ook Freon en varianten.

Oxygen & OzoneOxygen & Ozone
 

R410-A vs R32

R32 staat welbekend als de milieuvriendelijke opvolger van R410A. Om deze reden wordt R410A momenteel uitgefaseerd door fabrikanten. Het produceren van R410A air conditioners is niet verboden, maar OEM’s moeten zich houden aan opgelegde quota en zijn toegewijd aan het verlagen van hun uitstoot. Een veelvoorkomende misconceptie is dat R410A schade toebrengt aan de ozonlaag. Het ozonafbrekend vermogen  (ODP, Ozone Depletion Potential) van zowel R32 als R410A is echter nul. Dit betekent dat beide koudemiddelen geen schade aanbrengen aan de ozonlaag. Het grote verschil op het gebied van milieuvervuiling is te vinden in het aardopwarmingsvermogen (GWP, Global Warming Potential) van de koudemiddelen. R410A heeft namelijk een GWP van 2088, voor R32 is het GWP slechts 675. Ter vergelijking; het aardopwarmingsvermogen van R508B is 13.396.

Bovendien is R32 ongeveer 20% efficiënter dan R410A. Hierdoor zijn de kosten voor gebruik en onderhoud lager. En ook op het gebied van recycling is R32 de winnaar; dit koudemiddel is gemakkelijker te recyclen omdat het uit een enkele component bestaat.

Echter heeft het gebruik van R410A ook voordelen in sommige situaties, vooral in ATEX zones. Het valt Ex-Machinery op dat sommige klanten nog steeds gebaat zijn bij het gebruik van R410-A om de volgende redenen:

  • Binnen de maritieme industrie is R410A nog steeds de standaard voor de meeste eindgebruikers, wanneer het gaat om ATEX zones. Om deze reden wordt aan installateurs en inkopers gevraagd om R410A air conditioners te gebruiken.
  • R410A mag vervoerd worden per vliegtuig. R32 is verboden omdat het vlambaar is en dus valt onder gevaarlijke goederen. Klanten die haast hebben, vragen vaak om R410A air conditioners omdat het vervoer per vliegtuig sneller is dan over land of zee.
  • R32 is nog relatief nieuw en vlambaar. Niet alle landen en installateurs zijn bekend met R32 en weigeren het daarom in projecten.
  • Grotere installaties, zoals VRF apparatuur voor het koelen van gebouwen, moeten gebruik maken van R410A in plaats van R32. Dit komt omdat R32 in een kleinere kamer kan lekken, waardoor de hoeveelheid R32 in de lucht het Lower Explosion Limit te boven kan gaan. Hierdoor ontstaat een explosieve atmosfeer, en dat is natuurlijk iets dat te alle tijden voorkomen moet worden.
Een R32 Samsung ATEX air conditioner, geïnstalleerd in Oman voor BP.

Gecertificeerde R410A retrofit – vervangen van R32 door R410A

De bestaande R32 systemen die hedendaags verkocht worden, kunnen aangepast worden om gebruik te maken van R410A. Deze procedure heet een R410A retrofit. Het vervangen van koudemiddel is niet rechdoorzee en benodigd omvangrijke kennis.

Zo is de druk die op R32 staat maar liefst 1,6 keer zo groot als de druk die op R410A staat. Hierdoor zijn dikkere koperen buizen in de gehele air conditioner noodzakelijk. De afsluitingen moeten ook robuuster zijn omdat lekken vaak veroorzaakt worden door het trillen van de compressor. Hierdoor verschillen R32 air conditioners aanzienlijk van R410A varianten in zowel design als sturing. Tijdens de retrofit moeten alle aspecten op een goede manier worden aangepast, zodat de air conditioner veilig en efficiënt werkt.

Er zijn slechts een paar bedrijven die een certificaat hebben om retrofits uit te voeren. Samen met anderen, werkt Ex-Machinery met Daikin, de grootste OEM’er van air conditioners wereldwijd. Daikin is geselecteerd als ‘Advanced Clobal Company for Climate Change Measures’ en staat op de ‘A list’ van het CDP op het gebied van milieuvriendelijkheid. Daikin draagt een label en certificaat voor het uitvoeren van de retrofits. Hierdoor zijn de units net zo betrouwbaar als standaard R410A units die eerder verkrijgbaar waren.

R410A vs R32 – Samengevat

In de meeste gevallen is R32 een beter koudemiddel dan R410A. Beide koudemiddelen hebben geen negatief effect op de ozonlaag, maar R32 heeft wel een lager aardopwarmingsvermogen (GWP) en is gemakkelijker te recyclen.

In sommige situaties is R32 niet wenselijk, bijvoorbeeld als de air conditioners sneller (en vaak goedkoper) vervoerd moeten worden. De voordelen van R410A zijn vooral van toepassing op industrieën die te maken hebben met gevaarlijke gebieden.

Ex-Machinery is trots om samen met OEM Daikin te werken in het verzorgen van R410A retrofitted ATEX air conditioners. Bent u opzoek naar meer informatie? Aarzel dan niet om contact op te nemen met ons.